Změny DPH

1) Stravovací služby: 15% (od 1.12.2016)
2) Přenesení daňové povinnosti při poskytnutí služby elektronických komunikací (od 1.10.2016)

Změny ohledně ubytování

V souvislosti s EET vznikly nejasnosti ohledně posouzení / rozlišení režimu pronájmu a poskytnutí ubytování. Přestože GFŘ
popsalo tento stav v souvislosti s EET je nutné jej aplikovat i na DPH a daň z příjmu. Ubytování je totiž předmětem DPH,
pronájmy mohou být i osvobozené…V podstatě je jasně vymezeno, že pronájem je na dobu nejméně měsíců, ubytování i na
doby kratší…více v materiálu GFŘ.Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.