Změny týkající se daňového hlášení

1) Lhůta pro reakci na výzvu k opravě KH se změnila z 5 kalendářních dnů na 5 pracovních dnů
2) Pokuta za pozdní podání (1 000Kč) nebude vyměřena, pokud k pozdnímu podání dojde v roce pouze 1x za rok
3) Správce daně může pokutu prominout, žádost lze podat do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci platebního výměru.Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.